Arbeidsongeschiktheid

Wees voorbereid op onverhoopte arbeidsongeschiktheid.

Natuurlijk hoop je dat arbeidsongeschiktheid je niet overkomt. Helaas gebeurd het nu eenmaal. Bij arbeidsongeschiktheid heb je vaak met een grote, onverwachte inkomensdaling te maken.

Het is slim om je op zo’n mogelijke gebeurtenis voor te bereiden. Het helpt als je weet wat je zou kunnen verwachten. Al was het maar om de eerste periode te overbruggen en je tijd hebt om je uitgaven aan te passen.

Voorbereiding:

Inschatten

Dit is alleen mogelijk in een ruwe vorm. Er zijn vele factoren die de gevolgen van AO beïnvloeden, het gaat niet alleen over geld:

  • Fysieke of mentale arbeidsongeschiktheid.
  • Blijven er inkomsten bestaan, bijvoorbeeld uit je onderneming.
  • Benutten van je persoonlijke capaciteiten op een ander niveau of op een ander vakgebied.
  • Zoek eens uit welke regelingen er zijn en heb je recht hierop.
  • Een percentage AO is maar een cijfer, zeker als het UWV het bepaalt. Het is een cijfer dat gebaseerd is op je oude inkomen en je theoretische nieuwe mogelijkheden.

Zet je uitgaven op een rij

Leuk is anders. een hele grove methode is te kijken wat je jaarlijks spaart. Je kan de conclusie trekken dat de rest wordt uitgegeven.

Dit is best een goede methode, maar hiermee kan je nog niet bepalen op welke vlakken je eventueel zou kunnen besparen. Het NIBUD heeft een aantal tools om je Persoonlijke Budgetadvies te bepalen of een Stappelplan om een jaarbegroting te maken.

Wat is je (speel)ruimte

  • wat zijn noodzakelijke kosten en uitgaven.
  • wat is minder belangrijk.

Zet geld opzij

Zorg voor een redelijke appel voor de dorst, want de dorst is geen optie. Deze appel kan jezelf sparen, maar de optie om deze te verzekeren is zeker aan te raden.

  • Zelf sparen, bedenk hierbij wat je doel is voor de periode (van overbrugging).
  • Lid worden van een “Broodfonds”.  Dit zijn lokale initiatieven die landelijk worden ondersteund. Het gaat hier altijd over een tijdelijke periode.
  • Verzekeren bij een verzekeraar. Maak zelf een goede inventarisatie, en vraag na aan welke “knoppen” je kan draaien om de dekking en je zelf te lopen risico goed op elkaar af te stemmen.
  • Verzekeren bij het UWV. Deze optie kan zonder gezondheidswaarborgen in de eerste 13 weken na het einde van je dienstverband als werknemer. Let goed op dat er grote verschillen zijn tussen het UWV en een verzekeraar.

 

Wil je klankborden, plan dan zelf een gesprek in. Voor alle duidelijkheid geldt dat Van Alten Advies geen verzekeringsproducten verkoopt en geen financiële binding heeft met een verzekeraar of bemiddelaar.