Is een afbetaald huis voor je overblijvende partner voldoende?

Zolang partners in goede gezondheid verkeren, wordt er niet nagedacht over de financiële gevolgen van het overlijden.

Huizenkopers staan noodgedwongen stil bij de financiële gevolgen van het overlijden van één van beide partners. Vaak is er een dringend advies van de geldverstrekker/adviseur een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten bij een hypotheek. Het ideaalbeeld is een volledig afbetaald huis bij overlijden van één van beiden. Kan jouw partner na jouw overlijden het gezinsleven op dezelfde manier voortzetten? Van de een op de andere dag valt er een inkomen weg.

Kijk vooral verder dan de hypotheek alleen.

Kunnen na een overlijden de lasten nog worden betaald vanuit de inkomsten?

Deze vraag moet je jezelf en de ander stellen. Dit geldt voor tweeverdieners die beide meerdere dagen per week werken, maar ook als de partner weinig of niet werkt. Jullie moeten namelijk voorkomen dat jullie pas voor deze vraag komen te staan als één van beiden weg is gevallen. Dan is het namelijk al te laat. Bij het overlijden kan er uit een pensioenregeling van de overledene een uitkering volgen, maar laat jullie niet verrassen en zoek dit nu al uit. Nu kunnen jullie bijvoorbeeld nog een aanvullende overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Dan kan je dit vermogen aanspreken bij een tekort aan inkomsten.

Het volledig aflossen van de hypotheek geeft extra lucht

Bij het afsluiten van een hypotheek wordt een overlijdensrisicoverzekering vaak als dringend advies voorgesteld door de geldverstrekker/adviseur. Maar bij overlijden hoeft niet de volledige schuld afbetaald te worden. Toch is bij overlijden een volledige aflossing het overwegen waard. In maandlasten is het extra verzekeren vaak geen zware extra last en bij het overlijden is het voor de nabestaanden wel prettig dat er financiële ademruimte is.

Daarom is een afbetaald huis niet voldoende

Door een afbetaald huis vallen de hypotheeklasten weg, maar daarmee vallen de kosten van het huis niet weg. De gemeentelijke heffingen en de onderhoudskosten lopen gewoon door. Daarnaast ontstaat er vaak ook nog een financieel gat door het wegvallen van het inkomen van de overledene. De uitgaven zijn waarschijnlijk gebaseerd op het totale gezinsinkomen zoals het was tot overlijden van een van beide partners. Dit tekort is op te vangen met een overlijdensrisicoverzekering.

Welk bedrag verzeker je met een overlijdensrisicoverzekering?

Het verzekerde bedrag bepaalt de hoogte van de uitkering bij overlijden. Dit kan een bedrag zijn van 50.000 euro, maar het veelvoudige hiervan kan ook nodig zijn. Voor het bepalen van de hoogte van het verzekerde bedrag is specialistische kennis nodig. Een te hoog bedrag verzekeren is niet aan te raden, maar een te laag verzekerd bedrag heeft grote gevolgen. De hoogte van het verzekerde bedrag is ook afhankelijk van het inkomen van de achterblijvers en wat er wordt uitgekeerd vanuit de pensioenregeling. Ook de leeftijd en de gezinssamenstelling spelen een belangrijke rol.

Ik kan je helpen met deze vraag, neem eens contact op.