Hoeveel pensioen heb jij opgebouwd?

Is jouw pensioen straks voldoende om je ideale leven te leiden? De meeste mensen willen namelijk liever niet teveel bezuinigen op hun levensstijl tijdens hun welverdiende oude dag. Maar kan dat wel?

Jouw uitgaven

De eerste stap is om te achterhalen hoeveel geld je per jaar uitgeeft. Dit is vaak een lastigere klus dan het lijkt. Veel mensen hebben geen idee hebben hoeveel ze uitgeven of hier vaak een beeld bij hebben dat niet strookt met de werkelijkheid. Om deze reden is het verstandig om de door jou berekende uitkomst met 25 procent te verhogen met als omschrijving ‘onvoorziene uitgaven’.

Jouw pensioeninkomen

De volgende stap is om op www.mijnpensioenoverzicht.nl te kijken hoeveel pensioen je hebt opgebouwd bij je huidige en eventueel vorige werkgevers. Ook zie je hier hoeveel pensioen je kunt verwachten vanaf jouw pensioendatum. Jouw AOW maakt onderdeel uit van het totale pensioen. Dat staat ook vermeld op het pensioenoverzicht.

Stel, je bent 40 jaar oud en alleenstaand. Jouw rekenwerk heeft opgeleverd dat je, inclusief onverwachte uitgaven, 4.000 euro netto per maand nodig hebt om in jouw levensstijl te voorzien, zowel nu als in de toekomst. Oftewel 48.000 euro netto per jaar.

Op het overzicht staat dat jouw totale verwachte pensioen 43.500 euro bruto per jaar bedraagt (27.000 euro werkgeverspensioen en 16.500 euro aan AOW) en dus netto ongeveer 30.000 euro netto. Dit betekent dat er vanaf jouw pensioendatum zo’n 18.000 euro netto per jaar uit andere bronnen onttrokken moet worden om te voorzien in de door jou gewenste 48.000 euro per jaar.

Inflatie en indexering

Het berekende jaarlijkse tekort kan nog hoger uitvallen als jouw pensioen niet wordt geïndexeerd. Van de AOW weten we dat deze jaarlijks wordt aangepast aan de inflatie. Helaas geldt dit niet voor veel pensioenfondsen. Je koopkracht van jouw pensioen neemt mogelijk af.
Stel dat jouw pensioenfonds niet kan indexeren. In dat geval zal jouw uitkering qua waarde niet meer een koopkracht bezitten van 27.000 euro bruto per jaar, maar van bijvoorbeeld slechts 17.000 euro uitgaande van een gemiddelde prijsinflatie van ongeveer 1,6 procent per jaar. Kortom, je pensioen bedraagt weliswaar 43.500 euro bruto per jaar, maar reëel gezien heeft het slechts een koopkracht van 33.500 euro. Al met al een verschil van bruto 10.000 euro per jaar, netto zo’n 6.000 euro.

Wanneer je vasthoudt aan het uitgaven-patroon van 48.000 euro netto per jaar – en de koopkracht van nu – dan heb je, uitgaande van indexatie van alle pensioenen, op jouw pensioendatum een tekort van 14.500 euro netto per jaar. Als de indexatie achterwege blijft, dan kan dit zelfs oplopen tot boven de 20.500 euro netto per jaar.

Wil je weten of jouw pensioen voldoende is om straks je levensstijl voort te zetten? Neem dan contact met mij op.