Samenwonen

Jij en je partner gaan samenwonen. Gefeliciteerd!

Behalve dat dit leuk en misschien zelfs spannend is, is het ook hét moment om een aantal financiële zaken gelijk te regelen. Dit staat misschien niet bovenaan jullie ‘to do lijstje’ maar het gevaar is dat het er later niet meer van komt. Met mogelijk alle gevolgen van dien. Ik noem een aantal belangrijke aandachtspunten.

 

Een samenlevingscontract, is dat verplicht?

Nee, het is niet verplicht. Maar het is wel heel verstandig om samen afspraken te maken en vervolgens een samenlevingscontract op te laten stellen – het liefst – bij een notaris.

 

Welke afspraken zet je zoal in het samenlevingscontract

  • De verplichting om in elkaars levensonderhoud te voorzien
  • Welke kosten gezamenlijk worden gedragen
  • Elkaar aanwijzen als begunstigde voor het partnerpensioen
  • Welke goederen privé-eigendom zijn en welke gezamenlijk eigendom
  • Het verdelen van gezamenlijk goederen en de waardering daarvan bij beëindiging van de samenwoning

 

Fiscaal partnerschap is dat voordelig?

Meestal wel, soms niet. Het is ook niet altijd een keuze.

De voordelen bij de inkomstenbelasting zijn bijvoorbeeld:

  • Vrij kunnen verdelen van bepaalde inkomsten en aftrekposten
  • Gebruikmaken van de vrijheid van (fiscaal)verdelen van vermogen

Een nadeel zou kunnen zijn dat je voor maar 1 woning de hypotheekrente mag aftrekken. (uitzonderingen bij bijvoorbeeld echtscheiding, nieuwbouw of verkoop)

Nog 2 redenen om een notarieel samenlevingscontract op te laten stellen:

 

1e reden:

Als in het samenlevingscontract een wederzijdse zorgverplichting wordt opgenomen, dan worden jullie ook direct voor de Successiewet fiscaal partner. Bij overlijden heeft dan de overlevende partner recht op een vrijstelling voor de erfbelasting van € 680.645 (2022) in plaats van € 2.274 (2022)

Je bent voor de successiewet direct fiscaal partner als je een notarieel samenlevingscontract hebt, stel je deze zelf op dan geldt dit pas na een half jaar. Woon je samen zonder contract dan ben je pas na 5 jaar fiscaal partner.

In de nieuwe pensioenwet komt overigens een gestandaardiseerde partneromschrijving. Dan zijn veel van deze aandachtspunten verleden tijd. Helaas is de geplande ingangsdatum van de nieuwe pensioenwet al verschoven naar 1 juli 2023.

 

2e reden:

Samenwonenden zonder samenlevingscontract zijn geen wettelijke erfgenamen van elkaar.

Bij overlijden van één van beiden gaat de gezamenlijke eigen woning en het de overige bezittingen voor de helft naar de nabestaanden van de overledene. Dat zijn bijvoorbeeld kinderen of de ouders of broers en zussen.

Daarom is het advies om samenlevingscontract af te sluiten, liefst met een testament.

Alles goed regelen levert ook nog een voordeel op in het tarief van de erfbelasting.

 

Samenwonen en partnerpensioen

Wanneer je gaat samenwonen wordt er niks automatisch geregeld. Dat geldt ook voor je partnerpensioen. Dat is het pensioen dat jouw partner ontvangt nadat je bent overleden. Een partner kan recht hebben op partnerpensioen als je komt te overlijden vóór je pensioendatum, maar ook als je daarna komt te overlijden.

Heb jij een pensioenregeling met een partnerpensioen en ga je samenwonen? Zorg er dan voor dat je partner geregistreerd wordt bij het pensioenfonds. Ieder pensioenfonds hanteert nog een eigen partnerdefinitie. Ga dit na als je gaat samenwonen! Er geldt bijvoorbeeld: je partner moet op hetzelfde adres ingeschreven staan en een kopie van een notarieel samenlevingscontract moet opgestuurd worden naar het pensioenfonds.

Heb je bij andere pensioenfondsen of verzekeraars ook pensioen opgebouwd? Check of deze ook een partnerpensioen hebben en meldt je partner daar ook aan.

 

Begunstiging overlijdensrisicoverzekering

 In de overlijdensrisicoverzekering zit een begunstiging. De begunstigde is de persoon die de uitkering krijgt na het overlijden van de verzekerde. Check of hier de naam van je huidige partner staat en niet de naam van een eventuele ex-partner. Laat dus de naam van je huidige partner aantekenen op de polis.

Besteed aandacht aan de opmaak van deze overlijdens risicoverzekering. Zorg er bijvoorbeeld voor dat deze niet in de nalatenschap valt. Dit kan veel erfbelasting schelen.

 

Regel nu jullie gezamenlijke financiële zaken goed en neem daarom contact met mij op.