Alle pensioenen in beeld

Wat betekent pensioen eigenlijk voor je medewerkers?

Voor de medewerker speelt er vaak meer als alleen het pensioen van de huidige dienstbetrekking. Waarschijnlijk is er in het verleden ook nog pensioen opgebouwd bij een eerdere werkgever, of zelfs geen pensioen.

De ervaring leert dat de medewerkers pas geïnteresseerd zijn als het bijna zover is. Dan kan je als werkgever wel een goede pensioenregeling aanbieden, maar als de historie niet goed is, zal de medewerker toch een probleem hebben.

Hoe maak je duidelijk aan de medewerkers wat je als onderneming voor ze hebt verzorgd. En hoe ze na pensionering de toekomst in kunnen. Hierbij heb ik het nog niet over een pensioen bij overlijden, dat verdient zeker aandacht.

Mijn advies is dat de investering rond pensioen wel wat aandacht verdient. Ook al is het voor een deel bij een andere werkgever begonnen. 

Van Alten Advies biedt de mogelijkheid uitleg te geven over:

  • de huidige pensioenregeling
  • de nieuwe pensioenwetgeving
  • een persoonlijke financiële pensioen foto (inzicht in de financiële toekomst)
    • alle inkomsten
    • alle uitgaven
    • ondersteunend vermogen