Wat kan je voor je medewerkers betekenen?

Medewerkers zijn het kapitaal van de onderneming. Toch?

 Hoe gaan ze om met privé financiële zaken zoals pensionering. Het geeft iedereen rust en meer werk-energie als bekend is dat de toekomst er goed voor staat. Uit onderzoek blijkt dat 62% van de medewerkers problemen ervaart rond hun financiële situatie.  De gevolgen zijn dat zij o.a. door gebrek aan concentratie 20% minder productief zijn.

Als werkgever heb je de plicht tot het verstrekken van informatie (over pensioen). Communicatie is één van de belangrijke peilers als het gaat om pensioen. Zeker in de aanloop van de nieuwe pensioenwet (Wet toekomst pensioenen) die in moet gaan in per 1 juli 2023. Onder andere vakbonden en werkgevers maken dan afspraken over de nieuwe regeling. Deze moet uiterlijk in 2027 in werking treden.

 Van Alten Advies geeft informatie en inzicht op een persoonlijke manier.

De aanwezigheid van een pensioenregeling is vast bekend, maar hoe ziet het pensioen er nu precies uit?

Het geven van inzicht is dan ook een mooie beloning.

Van Alten geeft dit inzicht persoonlijk aan je medewerker

De communicatie-verplichting geldt alleen voor het pensioen van de onderneming. Dat is voor een medewerker waarschijnlijk maar een deel van de toekomstige inkomsten.

Geef je medewerkers inzicht in hun volledige  financiële oudedag.

Dit gaat niet alleen over het huidige pensioen, maar ook over alle overige pensioenen de uitgaven en het vermogen.

Met pensioen gaan is meestal het einde van het dienstverband. Maar hoe ziet het eruit voor de achterblijvers.

Pensioen voor de nabestaanden is misschien nog wel belangrijker.