Oudedag als ondernemer

Je oudedag als ondernemer. Hoe zit dat er eigenlijk financieel uit?

Als eerste komt natuurlijk de wens dat de onderneming een mooi kapitaal oplevert. De onderneming wordt vaak gezien als het “pensioen” van de ondernemer. Dit kan positief uitvallen, maar de waarde van je onderneming op dit moment is niet de waarde van de toekomst. Veel sectoren hebben een enorm verlies aan waarde gekend.

Is je onderneming dan wel je pensioen?

De oudedag van de ondernemer kan opgebouwd zijn uit vele verschillende onderdelen. Naast de algemene regelingen als AOW is het noodzakelijk verder te bouwen aan inkomsten om de toekomstige kosten te kunnen voldoen.

Mogelijkheden zijn onder andere:

  • De opbrengst van de onderneming
  • Het aandeel in de winst als je (gedeeltelijk) eigenaar blijft
  • Spaargeld
  • Lijfrenten
  • Pensioen uit loondienst
  • Overige reserves uit de onderneming

Kijk ook eens naar je uitgaven, het komt voor dat nu bepaalde kosten voor rekening van het bedrijf komen, maar zijn deze kosten in de toekomst voor privé? 

Al deze bestanddelen in kaart brengen is een onderdeel van ondernemerschap.

Laten we er samen eens over praten, plan dan een gesprek in.