Overlijden

Een overlijden is een emotionele gebeurtenis. Je wilt ongetwijfeld dat je nabestaanden goed verzorgd achterblijven.

Door nú zaken – zoveel mogelijk -goed te regelen kan een hoop ellende schelen.

Achterblijvende partner

De achterblijvende partner heeft bij een onverhoopt overlijden bijna altijd te maken met een inkomensachteruitgang. Dat kan forse financiële problemen opleveren, omdat de uitgaven meestal slechts beperkt verminderen bij een overlijden. Wil je dat je achterblijvende partner op niveau kan blijven leven nu en in de toekomst? Laten we dan samen kijken hoe de zaken nú geregeld zijn en wat er nog geregeld kan worden.

Algemene Nabestaandenwet (ANW)

De Algemene Nabestaandenwet is een nabestaandenuitkering van de overheid. Wie komt daarvoor in aanmerking? Als weduwe of weduwnaar met kinderen tot 18 jaar kom je in aanmerking voor een nabestaandenuitkering.

Kinderen

Bij overlijden van één van de ouders heeft het kind recht op een deel van de nalatenschap, het zogenaamde kindsdeel. Het kindsdeel is het deel van de erfenis dat volgens de wet naar het kind gaat als één van de ouders overlijdt en er geen testament is. Het kind kan het kindsdeel niet direct opeisen, maar krijgt dit pas als de langstlevende ouder ook is overleden.

Met een testament kun je hier meer sturing aangeven.

Woning

Hebben jullie een eigen huis? Dan is er bij de hypotheek zeer waarschijnlijk geregeld dat bij overlijden van één van jullie een Overlijdensrisicoverzekering een bepaald bedrag uitkeert. Maar houdt er ook rekening mee dat kosten van onderhoud en overige lasten zoals belastingen onverminderd door blijven gaan. Blijft er voor de achterblijvende partner en eventuele kinderen dan nog genoeg geld over om in het huis te kunnen blijven wonen? Laat elkaar niet in het ongewisse en laten we samen checken of er nog iets geregeld moet worden.

Pensioen

Naast ouderdomspensioen kan je in een pensioenregeling een partnerpensioen regelen. Het partnerpensioen is een uitkering voor je partner als je komt te overlijden. Ga bij de werkgever na of je partner recht heeft op partnerpensioen en of je de gegevens van jouw partner expliciet door moet geven.  

Helderheid

Nu je zaken regelen begint met het krijgen van helderheid. Neem contact op en we nemen samen de eerste stap.