Schenken

Het doel van schenken kan divers zijn. De één heeft als doel de vermogensbelasting te verminderen. De ander wil nú maatregelen treffen om de toekomstige erfbelasting voor de nabestaanden te verlagen. Weer een ander wil de (klein)kinderen jaarlijks extra financieel steunen of éénmalig een flinke financiële injectie geven om een huis te kopen. Wat jouw reden ook is, het is een belangrijk onderdeel van een financieel plan waarbij goed gekeken moet worden naar de regels die gelden. Zo creëer je een Win Win situatie voor beide partijen. 

(Klein)kinderen helpen bij aankoop woning 

Schenken is een mooie manier om vermogen dat door (groot)ouders is opgebouwd door te geven aan de (klein)kinderen. Door gebruik te maken van de vrijstellingen van schenkbelasting komt het geldbedrag volledig bij de (klein)kinderen terecht en niet bij de belastingdienst.  

 Vooral in de huidige tijd waarin het voor de jongere generatie steeds moeilijker wordt om een huis te kopen is het heel aantrekkelijk om schenking te doen. In 2022 is het nog mogelijk om gebruik te maken van de zogenaamde jubelton. Het bedrag van € 106.671 dient te worden gebruikt voor de aankoop en/of verbouwing van een eigen woning.  

 Belastingvrij schenken voor een studie 

Belastingvrij schenken voor een studie is ook een aantrekkelijke optie. Hiervoor geldt dat voor een dure studie een hoger bedrag geschonken mag worden. Voor 2022 geldt een belastingvrij bedrag van € 56.724 dat een ouder aan het kind mag schenken voor een dure studie.  

 Verlaging vermogensbelasting /erfbelasting 

Hoeveel vermogensbelasting betaald moet worden hangt af van de hoogte van het vermogen. Onder vermogen wordt verstaan: alle bezittingen minus de schulden. Hieronder valt ook spaargeld, beleggingen en een tweede huis.  

Hoe kun je heffing verlagen? 

Meerderjarige kinderen? Hevel spaargeld over. 

Spaar je voor je kinderen op je eigen naam, maar zijn de kinderen al 18 jaar of ouder? Hevel het spaargeld dan over op de naam van de kinderen. Zodra ze 18 jaar zijn hebben ze namelijk een eigen vrijstelling. Pas wel op met de schenkbelasting. De Belastingdienst ziet het overdragen van spaargeld namelijk als een schenking. Pas dus op met grotere bedragen. 

Geld schenken op papier 

Schenking van geld op papier wordt regelmatig door ouders aan kinderen gedaan om de toekomstige erfbelasting (drastisch) te verlagen. In dit geval dient de schenking op papier te worden vastgelegd in een notariële akte. De schenker is verplicht om over het geschonken bedrag jaarlijks minstens 6% rente te betalen aan de ontvanger. Rente moet betaald worden, omdat de Belastingdienst de schenking op papier ziet als een schuld waarbij de ontvanger de schenking als het ware direct weer heeft terug geleend aan de schenker.