Starten als ondernemer

In gesprek met een startend ondernemer

Een fictief voorbeeld van een startende ondernemer die het advies goed kon gebruiken.

Peter (35), gehuwd en twee kinderen, werkt in loondienst bij een reclamebureau en begint voor zichzelf als reclamemaker. Een aantal opdrachtgevers heeft hij al aan zich weten te binden. Hij is hoofdkostwinner en wil daarom zijn financiële zaken goed op orde hebben. Hij weet dat de belangrijkste zaak bij de start van je onderneming je financiën zijn. Hieronder een overzicht van een aantal belangrijke zaken die aan de orde zijn gekomen.

Over de ondernemingsvorm

Omdat voor Peter nog niet geheel duidelijk is in welke ondernemingsvorm Peter wil starten, vraagt hij hierover advies. We hebben de ondernemingsvormen besproken. Hierbij hebben we onder andere gekeken naar aansprakelijkheidsrisico’s, kosten en belastingen. Vanwege de laatste twee genoemde punten is het advies geweest een eenmanszaak te beginnen. Door alle fiscale aftrekposten en de verwachte privé opnamen komt deze ondernemingsvorm belastingtechnisch en financieel naar verwachting behoorlijk voordeliger uit. Het grotere aansprakelijkheidsrisico ten opzichte van bijvoorbeeld de besloten vennootschap (BV) is in dit geval acceptabel en te beperken door goede en gecontroleerde algemene-, of leveringsvoorwaarden en een passende aansprakelijkheidsverzekering. Peter heeft zicht bij de Kamer van Koophandel laten inschrijven als eenmanszaak.

Belastingen en administratie

Peter geeft aan dat hij verwacht meerder opdrachtgevers te gaan krijgen. Peter wil dan ook duidelijkheid scheppen over zijn werkrelatie met zijn opdrachtgevers. De wet DBA stelt dat deze duidelijkheid er moet zijn. Voor de DBA bestond de VAR (tot 2016), daar had Peter wel eens van gehoord. Een model voor een DBA overeenkomst is te downloaden van de site van de belastingdienst. Dit heeft Peter ook gedaan.

Het voeren van een goede administratie is verstandig en verplicht. Het advies is mede hiervoor een boekhouder in de arm te nemen. Peter heeft overleg met de boekhouder gehad over de wijze waarop hij de administratie wilt ontvangen. Peter heeft ook over de verdeling van werkzaamheden tussen hemzelf en de boekhouder gesproken, zodat er niet onnodig hoge kosten worden gemaakt.

Samen hebben we een richtbedrag berekend van wat hij maandelijks zal moeten reserveren voor de betaling van de inkomstenbelasting bij de door Peter verwachte winst uit onderneming.

Financiering van de onderneming

De oom van Peter heeft aangeboden hem financieel te willen helpen met de start in de vorm van een lening. Peter vroeg of dit verstandig is. Omdat Peter ruim voldoende spaargeld heeft en deze  lening  een zakelijke rente moet hebben, houdt Peter het aanbod van zijn oom achter de hand.. Zo bespaart hij zich de rente van de lening.

Beginnen met pensioen?

Peter vraagt zich af wat hij met zijn pensioen moet doen. De eerste mogelijkheid is om zijn pensioen, wat hij in loondienst had, tijdelijk voort te zetten. Samen hebben we de mogelijkheden afgewogen tussen het tijdelijk voortzetten, zelf opbouwen in een lijfrente of (tijdelijk) geen opbouw te doen. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn de opbrengsten, de garantiemogelijkheden, de indexatie van de pensioenregeling en het gegeven dat de oude pensioenuitvoerder geen nieuwe gezondheidsvragen zal stellen en de kosten in de startersperiode van zijn onderneming. Omdat Peter een goede gezondheid heeft en de lijfrenterekening betere financiële uitkomsten laat zien, heeft Peter ervoor gekozen zijn pensioen te gaan opbouwen in de lijfrentesfeer. Omdat het eerste jaar financieel een spannende is, wordt de inleg voor de opbouw van het ouderdomspensioen in het eerste jaar nog beperkt. Wel spreken ze af dat ze binnen het jaar zullen bekijken hoe de onderneming draait en welk bedrag ze zullen inleggen in de pensioenregeling.

Het gezin bij overlijden niet de dupe van het starten van de onderneming

De partner van Peter heeft een belangrijke voorwaarde gesteld, dat zijn gezin ook bij zijn overlijden op een fatsoenlijk niveau kan verder leven, het overlijdensscenario hebben we in kaart gebracht. Samen bepalen ze welk inkomen er precies nodig is in die situatie. Omdat het gezin mede uit twee jonge kinderen bestaat en de vrouw van Peter geen inkomen heeft, is er een tijdelijke volledige Algemene Nabestaanden Wet (ANW) uitkering. Deze uitkering stopt echter op leeftijd 18 van het jongste kind. Ook is deze uitkering niet voldoende om het gezin een voldoende levensstandaard te geven. Zelfs niet rekening houdend met de aflossing van helft van de hypotheekschuld door de uitkering van de aan de hypotheek verbonden overlijdensrisicoverzekering. Nu Peter niet meer in loondienst is, en hij daardoor op een beperkt nabestaandenpensioen kan rekenen, is het advies om zelf een nabestaandenpensioen te regelen in de vorm van een overlijdensrisicoverzekering. De kosten van € 30,- per maand vallen Peter erg mee. Het geeft hem rust te weten dat bij zijn overlijden er voor het gezin in ieder geval een goede financiële basis geregeld is.

Starten van een onderneming en arbeidsongeschiktheid

Omdat Peter niet meer in loondienst is, verliest hij zijn recht op een sociale zekerheidsuitkering. Bij arbeidsongeschiktheid is er dus geen wettelijke uitkering meer. Bij het UWV kan Peter binnen 13 weken na het einde van zijn dienstverband een vrijwillige verzekering bij ziekte en arbeidsongeschiktheid sluiten. De gezondheid van Peter is gelukkig erg goed, en verwacht hier geen gebruik van te hoeven maken. Toch is het advies hier goed naar te kijken, zodat er tot het moment van acceptatie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), toch verzekerd kan zijn.

Het in kaart brengen van de gevolgen bij arbeidsongeschiktheid hebben we dan ook gedaan. Een aanvullende verzekering, in de vorm van een AOV, is nodig. Door rekening te houden met het mogelijke inkomen van zijn partner blijven de kosten hiervoor beperkt. Veel verzekeringsmaatschappijen kennen starterskortingen, toch moet er iedere maand een redelijk bedrag aan premie worden betaald. Hij zal hier in zijn kostprijs en begroting rekening mee moeten houden.

Over de financiële situatie bij toch te weinig  opdrachten

De financieel planner legt Peter uit dat er als zelfstandig ondernemer geen sociale werkloosheidswetuitkering (WW) kan worden aangevraagd. Bij het stoppen van zijn onderneming en geen ander inkomen valt Peter terug in de bijstand, met alle eisen en regels.

Peter en zijn partner hebben gelukkig wat spaargeld. Het advies is dan voorlopig een buffer van tenminste 6 maanden spaargeld achter de hand te houden. Samen met zijn partner heeft Peter berekend hoeveel hij maandelijks nodig heeft om van te leven. De uitgaven voor een periode van 6 maanden zet Peter opzij op een spaarrekening. De rest van zijn spaargeld kan Peter in principe gebruiken voor de investering in zijn onderneming. Daarnaast kan hij wellicht in de toekomst nog terugvallen op een lening van zijn oom.

Peter werk vanuit huis. Hij vraagt zich af of dat belastingtechnische gevolgen of gevolgen heeft voor de financiering van zijn huis? 

Zijn planner informeert hem allereerst over de belastingtechnische gevolgen. In Peter’s geval blijft de hele eigen woning privé vermogen. De belastingen inzake het eigendom van de woning blijven hetzelfde als voorheen. Peter heeft geen verhuisplannen. Voor de huidige financiering van zijn woning heeft het verder geen gevolgen. Ook niet op belastinggebied. Peter blijft gewoon zijn huidige woonlasten houden. Dit is een hele geruststelling.

Schadeverzekeringen

Peter heeft van een oud-collega begrepen dat hij uit het ziektekostencollectief van zijn werkgever moet. Het zoeken naar een passende verzekering met een interessante premie is dan ook nodig. Ook andere schadeverzekeringen voor zowel de zakelijke als privé situatie kunnen nodig zijn. Bij de assurantietussenpersoon van Peter wordt verder advies ingewonnen en worden deze verzekeringen aangevraagd.

Tot slot

Al met al zijn alle belangrijke persoonlijke financiële zaken aan de orde geweest. Peter is met een gerust gevoel aan de slag met zijn onderneming gegaan. Hij kan zich hier nu volledig op focussen. Onze vertrouwensband blijft actief en hebben we regelmatig contact voor advies bij de meest uiteenlopende persoonlijke financiële zaken. Doordat er geen producten worden verkocht maar alleen op urenbasis wordt gewerkt, weet Peter dat hij onafhankelijk advies krijgt. Daarbij realiseert hij zich dat de kosten voor de planner meestal snel weer worden terugverdiend door  belasting-, verzekering- en andere besparingen. We spreken met elkaar af elkaar tenminste eenmaal per jaar op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en waar nodig aanpassingen te maken van de plannen.

 

Wil je ook met een gerust gevoel kunnen starten, plan dan een helderheidsgesprek in.