Samenwonen & Trouwen

Samenwonen of trouwen of geregistreerd partnerschap?

Gefeliciteerd! Dit is hét moment om je financiën samen op een rij te zetten.

Samenwonen

Wanneer je gaat samenwonen staat jullie gezamenlijke financiën op een rijtje zetten waarschijnlijk niet bovenaan jullie ‘to do lijst’. Toch is het belangrijk om een aantal zaken vast te leggen. Dit kan een hoop ellende voorkomen op het moment dat onverhoopt één van jullie iets overkomt of de relatie op de klippen loopt.

Stel hiervoor een samenlevingscontract op.

Het is aan te raden om dit via de notaris te regelen. Hiermee wordt je partnerschap (voor bijvoorbeeld het nabestaandenpensioen of erfrecht) sneller geeffectueerd als bij een zelf opgesteld contract.

In een samenlevingscontract kan je afspraken maken over allerlei zaken, zoals:

  • Hoe verdelen we de kosten van de huishouding
  • Wat is van wie? (CD van jou, CD van mij?)
  • Wat doe je met de gevolgen als er een eigen huis is
  • Meldt elkaar aan op de pensioenregeling
  • Wat spreek je af over de “bonus” kinderen (regel tijdens zwangerschap ook de erkenning van een ongeboren kind)
  • ….

Met een goed samenlevingscontract maak je duidelijke financiële afspraken met en voor elkaar.

Als samenwoners ben je volgens het wettelijk erfrecht niets van elkaar!

Daar verandert een samenlevingscontract niets aan. Hiervoor is het heel belangrijk een testament op te stellen. Dit kan ook besproken worden met de notaris. Een testament kan ook alleen via de notaris worden opgesteld. Ook een testament is belangrijk voor de “bonus” kinderen!

Met een samenlevingscontract ben je voor het erfrecht ook eerder elkaars partner. Dit heeft bij een onverhoopt overlijden enorme financiële voordelen voor elkaar en de kinderen.

Trouwen

“Vroeger” werd er vaak in gemeenschap van goederen getrouwd, dan waren jullie allebei voor de helft eigenaar van al jullie bezittingen en schulden. Oók van wat je voorafgaand aan het huwelijk bezit of aan schuld hebt. Heb  je bijvoorbeeld een schuld? Dan gaat de helft daarvan over de partner. Het zelfde geldt overigens ook voor spaargeld.

Vanaf begin 2018 zijn de wettelijke regels m.b.t. het huwelijk gewijzigd.

Als je geen huwelijkse voorwaarden laat opmaken, trouw je vanaf 2018 niet langer in algehele gemeenschap van goederen. In plaats daarvan ontstaat een zogeheten ‘beperkte gemeenschap van goederen’. Een gevolg daarvan is dat alle bezittingen die je voor het huwelijk bezat, buiten de huwelijksgemeenschap vallen en dus privévermogen blijven.

Ook geldt dit voor een erfenis. De erfenis is privé-eigendom, en is dus niet van jullie samen. Tenzij dit anders wordt afgesproken in huwelijks voorwaarden of testament.

Het is daarom belangrijk om een goede administratie bij te houden van jullie beiden bezittingen.

Misschien niet de leukste klus om te doen, maar wel een belangrijke. Onder de nieuwe regels ontstaan namelijk 3 vermogens: het gemeenschappelijk vermogen dat is/wordt opgebouwd  zodra jullie getrouwd zijn en de 2 privé-vermogens die er waren voordat jullie gingen trouwen. Deze wetswijziging geldt óók voor geregistreerd partners.

Meer rekenwerk bij scheiding

Hopelijk eindigt jullie huwelijk niet in een scheiding. Maar stel dat…. De nieuwe wet maakt de afwikkeling bij een scheiding wel eerlijker, maar ook ingewikkelder. Er komt meer rekenwerk bij kijken. Als je de financiële gevolgen van jullie huwelijk nú al goed regelt, zijn jullie straks goed voorbereid. Wat er ook gebeurt.

Trouwen op huwelijkse voorwaarden

Als je op huwelijkse voorwaarden trouwt dan worden er voorafgaand aan het huwelijk afspraken gemaakt over de verdeling allerlei zaken. Bijvoorbeeld van eigendommen, erfenissen, en schulden tussen de huwelijkspartners. Deze afspraken worden door een notaris vastgelegd in een akte. Een belangrijke reden om dit te doen is wanneer één van jullie of allebei een eigen bedrijf heeft. Dit ter bescherming tegen verdeling van o.a. het eigen vermogen of het voorkomen van deling van inkomen als er sprake is van een echtscheiding. En ter bescherming van privévermogen van de partner bij faillissement.

Geregistreerd partnerschap

Niet iedereen heeft de behoefte om te trouwen. Maar trouwen heeft wel een aantal praktische voordelen. Geregistreerd partnerschap is een goed alternatief voor trouwen. Het is een wettelijk erkende samenlevingsvorm, net als het burgerlijk huwelijk. In de ontbinding zijn er verschillen. Zo kan het partnerschap zonder tussenkomst van de rechter ontbonden worden. Dan moeten jij en je partner het wel eens zijn en mogen jullie geen minderjarige kinderen hebben.

Rechten en plichten

Bij een geregistreerd partnerschap mogen jullie elkaars achternaam gebruiken. Jullie zijn fiscaal partners en ook elkaars wettelijke erfgenamen, tenzij jullie dit in een testament anders hebben geregeld. Jullie zijn ook verplicht om in elkaars levensonderhoud te voorzien. En wanneer jullie kinderen krijgen, hebben jullie automatisch samen het ouderlijk gezag over hen. Het geregistreerd partnerschap kan ook gevolgen hebben voor jullie pensioen, bijvoorbeeld wanneer jullie uit elkaar gaan.

 

Wil je eens klankborden over jou persoonlijke situatie: